©  fotografie 2004-2011
jan sobottka
- fotografieGalerie Poll - Lützowplatz

new place gallery
from 2009
 
GALERIE POLL

new place from 2006
Kunstsiftung POLL

2005-2011
40 Jahre Galerie Poll      18 
2007 - Das Wasser         3 
2005 - Bernd Damke      
2005
Team · Galerie Poll        5 
go
berlin art project 10/14/2013 berlin art project s