H e l g a   S t e i n h i l b e r,   B u c h h ä n d l e r i n