©  fotografie · 2005
jan sobottka

NÄNZI, Künstlerin † 2013
dead chickens 05.01.2014  lastdead chickens